Sbs Finnish - Sbs Radio Finnish

New Human Rights Commission report calls for urgent release of detainees - Ihmisoikeuskomission raportissa vaaditaan turvapaikanhakijoiden kiireellista vapauttamista pidätyskeskuksista

Informações:

Synopsis

The Australian Human Rights Commission has issued 20 recommendations to the federal government, calling for a major reduction to the populations in immigration detention and for detention facilities on Christmas Island to be shut down. - Australian ihmisoikeuskomissio  on julkaissut 20 suositusta liittovaltion hallitukselle vaatien merkittävää vangittujen henkilöiden määrän vähennystä ja että Joulusaaren pidätyskeskus suljetaan pysyvästi