Awr Kannada / / Kannaa

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ

Informações:

Synopsis

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸತ್ಯವೇದ ಬೋಧನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.