Tankesmien Agenda

Informações:

Synopsis

Agenda is a think tank focused on Norwegian domestic politics and international affairs. Our research focuses particularly on five topics: Labor economics, public welfare, immigration and integration, climate change and energy, as well as foreign policy. Most recordings are in Norwegian.

Episodes

 • Tillit og psykisk Helse

  16/06/2021 Duration: 01h09s

  Riksrevisjonen kom nylig med flengende kritikk av befolkningens psykiske helsetilbud. Mange får ikke hjelp når de trenger det. Pasienter skrives ut før de er ferdig behandlet, og tilbudet varierer etter hvor i landet du bor. Skyldes det hvordan vi styrer og måler? En rekke styringsverktøy er tatt i bruk i psykisk helsevern: Flere lovfestede brukerrettigheter, mer detaljerte prosedyrer og retningslinjer, pakkeforløp, kvalitetsindikatorer, samt et nytt innsatsstyrt finansieringssystem (ISF), som setter en prislapp på spesifikke diagnoser og aktiviteter. I all iveren etter å detaljstyre, har vi mistet evnen til å tilby variert og god behandling som tar hensyn til behovene for enkeltmennesker og familier? Paneldeltakere: - Ove Vestheim, erfaringsrådgiver i Bjørgvin DPS og leder av Erfaringspanelet psykisk helse og rus, Helse Bergen - Trude Senneseth , psykologspesialist og programansvarlig Samskaping i vest - Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening - Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda.

 • Kort fortalt: Alt som er galt med boligmarkedet

  10/06/2021 Duration: 29min

  I frøste episode av Kort fortalt går vi kjapt gjennom alt som er galt med boligmarkedet. Hvordan havnet vi her, og hva bør vi gjøre? Fagsjef i Agenda og forfatter av boken Det norske hjem Hannah Gitmark gir oss svarene. Programleder er kommunikasjonsrådgiver i Agenda Fredrick T. Mortvedt. OBS: Det er et lite hakk i sendingen etter et kort nettbrudd.

 • Agora-slipp: Thomas Piketty

  10/06/2021 Duration: 56min

  Tidsskriftet Agora publiserte et nytt nummer med Thomas Piketty som tema og med hovedfokus på hans siste bok Kapital og ideologi. Det inneholder åtte bidrag av sosiologer, økonomer, historikere, filosofer og statsvitere, et intervju og ikke minst et omfattende essay som Piketty har skrevet spesielt for dette nummeret. Paneldeltakere: - Jørgen Pedersen, postdoktor filosofi, Universitetet i Bergen - Ingrid Hjertaker, stipendiat, Høgskolen i Innlandet - Sigrun Aasland, nestleder, Tankesmien Agenda Ordstyrer: Stein Sundstøl Eriksen, forsker, NUPI

 • Norden etter COVID19 – Hvor vil vi?

  01/06/2021 Duration: 01h36s

  Verden ser til Norden, mer enn noen gang. Den nordiske modellen har levert igjen, og vi er på vei ut av pandemien. Sosialdemokratiet har utviklet velferden i de nordiske landene, men heller ikke Norden blir den samme. På nytt må vi se fremover. Vi har samlet den ypperste ledelsen i det nordiske sosialdemokratiet til en samtale om Nordens vei videre. Hva skal til for å sikre trygghet, beredskap, arbeidsplasser, klima og likestilling fram mot 2030? Krever 2020-tallet en tøffere kamp mot stadig økende ulikhet, i stedet for å la de rikeste trekke til seg stadig mer penger og makt? En tydeligere sosialdemokratisk politikk kan bli mulig, men bare hvis velgerne vil. De neste 15 månedene står vi overfor valg i alle de fem nordiske landene. Hva er de sosialdemokratiske toppledernes oppskrift på økt oppslutning, post COVID19? - Stefan Löfven, statsminister og partileder Socialdemokraterna, Sverige - Peter Hummelgaard, arbeids- og likestillingsminister, Danmark - Logi Már Einarsson, partileder Samfylkingin – Jafnaðarman

 • Kystberedskap i nord: Er vi forberedt?

  26/05/2021 Duration: 58min

  Båttrafikken langs kysten i nord øker kraftig. Både nærings- og passasjertrafikken forventes å vokse betydelig i tiden som kommer. Samtidig ser vi at klimaendringene fører til hardere vær, noe som igjen fører til større beredskaps- og sikkerhetsutfordringer. Trafikkvekst og hardere vær kan føre til flere kritiske situasjoner og i verste fall ulykker. Rammevilkårene og samhandlingen i beredskapen i nord bør derfor prioriteres i større grad, ifølge Redningsselskapet. Hvordan skal sivilsamfunnet og myndighetene møte denne utfordringen? Er vi rett og slett ikke godt nok forberedt? For å diskutere dette kom: - Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet - Are Tomasgard, LO-sekretær med ansvar for samfunnsberedskap - Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti - Sandra Borch, Senterpartiet - Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiet -Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda.

 • Bokbad om å Komme til orde

  21/05/2021 Duration: 01h06min

  Utviklingen av det norske demokratiet har vært en kamp om å "komme til orde". Hvem blir sett på som "innenfor", med legitime krav, og hvem defineres utenfor og dermed forblir "tause"? Hør Trygve Svensson i samtale med forfatter og professor Anders Johansen om det kritikerroste storverket "Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814–1913".

 • Lykkes vi i kampen mot høyreekstremisme?

  05/05/2021 Duration: 01h03min

  10 år etter 22. juli. Lykkes vi i kampen mot høyreekstremisme? I anledning 10 år etter 22. juli inviterte Tankesmien Agenda til en digital panelsamtale om kampen mot høyreekstremisme tirsdag den 4. mai. Paneldeltakere er: - Cathrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-Rex). - Munir Jaber, Utøya-overlevende og rådgiver i LO. - Siv Sørensen, PST. - Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda (ordstyrer). Panelet skal ta et tilbakeblikk på arbeidet mot høyreekstremisme de siste ti årene, gjøre opp status og se fremover. Trusselen fra høyreekstremisme er blant «de mest alvorlige truslene» mot Norges sikkerhet, ifølge PST. Hva har vi som samfunn gjort for å bekjempe og forebygge høyreekstremisme etter 22. juli? Hvorfor har vi ikke klart å redusere denne trusselen og hva bør gjøres bedre i tiden fremover?

 • Boklansering: Arven Etter Erna

  03/05/2021 Duration: 49min

  Hvordan har Norge blitt forandret etter åtte år med en høyreregjering? I sin nye bok gjør Wegard Harsvik opp status: Vi har fått et samfunn med økende ulikhet og mer privatisering. I panelet møter du: -Wegard Harsvik, forfatter og leder for samfunnskontakt og strategi i LO -Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land -Ingvild Kjerkhol, Helse- og omsorgskomiteen (AP) -Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda Arrangementet er et samarbeid mellom Res Publica forlag og Tankesmien Agenda og opptaket er fra tirsdag 27. april.

 • Bokbad med John Færseth og Sylo Taraku om Russland og høyrepopulisme

  15/04/2021 Duration: 51min

  Hvorfor blir ekstremister og motstandere av dagens verdensorden fascinert av Putin og hans regime i Russland? I sin nye bok «Fyrtårnet i øst - Putins Russland og vestlige ekstremister» skriver forfatter John Færseth om hvordan Russland er blitt et symbol – eller fyrtårn – for mange høyrepopulister og høyreekstremister som ønsker seg en verden som er annerledes enn den eksisterende. John Færseth har tidligere utgitt «KonspiraNorge» (2013) og «Ukraina - Landet på grensen» (2014). Alle på Humanist forlag. Det var samtale om bokens temaer med statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda, Sylo Taraku.

 • Tillitsreform i helsesektoren

  14/04/2021 Duration: 58min

  Detaljerte rapporteringskrav, manglende medvirkning og opplevelsen av ikke å bli lyttet til som fagperson. Er det behov for en tillitsreform i spesialisthelsetjenesten, og hvordan bør den i så fall se ut? Du møter: - Eskild Hustvedt, tillitsvalgt for Fagforbundet og sykepleier ved kreftavdelingen Haukeland - Lars Erik Kjekshus Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo i samtale med Hilde Nagell, rådgiver i tankesmien Agenda.

 • Hvordan stanse den globale ulikhetspandemien

  13/04/2021 Duration: 50min

  De økonomiske og sosiale forskjellene har vært økende de siste årene. Nå har koronapandemien satt et forstørrelsesglass på dem og gjort de mer synlige enn noensinne. Hva bør Norge gjøre for å få fortgang i den internasjonale fordelingen av vaksiner? Kan og bør legemiddelselskapene reguleres mer? Gjør Norge nok for å bekjempe den økende ulikheten under pandemien? Kan og bør norsk bistand innrettes annerledes etter pandemien? Mens rike land nærmer seg en gradvis gjenåpning, står fattige land i økonomisk knestående, med høye gjeldsbyrder, lave skatteinntekter og dårlige økonomiske utsikter. Folk, spesielt uformell sektor, kvinner, unge og urfolk, har mistet jobb og inntekt og er på randen av sult. Som om ikke det var nok, må de etter all sannsynlighet vente 2-3 år på vaksinen, hvis ikke lenger. sikkerhet. Du møter: • Henriette Westhrin, Norsk Folkehjelp • Catharina Bu, Tankesmien Agenda • Synnøve Snyen (SU) • Edel-Marie Haukland (KrFU) • Andreas Brännström (FpU) • Astrid Hoem, (AUF) Ordstyrer: Sigrun Aasland, Ta

 • Bokbad: Martin Sandbu – The Economics Of Belonging

  18/03/2021 Duration: 01h02min

  Martin Sandbus 2020-bok «The Economics of Belonging: A Radical Plan to Win Back the Left Behind and Achieve Prosperity for All» lover en radikal ny tilnærming til økonomisk politikk som adresserer symptomene og årsakene til ulikhet i det vestlige samfunnet i dag. Har Sandbu oppskriften på hvordan vi skal skape et samfunn som får alle med? Martin Sandbu er økonomikommentator i Financial Times og dekker europeisk økonomi for avisen. Sandbu bokbades av rådgiver i Tankesmien Agenda Hilde Nagell.

 • Hvor går skolen?

  17/03/2021 Duration: 58min

  Alle nordmenn bruker minst ti år av livet på skolebenken – de aller fleste mer enn det. Gjennom skolen skal vi alle få den kunnskapen, ferdighetene og den kompetansen vi trenger for arbeidslivet og livet ellers. Skolen bygger fellesskap i et samfunn med økende forskjeller. Men hva mener partiene om skolen? Hva har vært ideene bak reformene og endringene av skolen – og hvor går skolen nå? Hva mener partiene om retningen på skolepolitikken for neste stortingsperiode? Du møter: - Mathilde Tybring-Gjedde (H), medlem av utdanningskomiteen på Stortinget - Torstein Tvedt Solberg (Ap), medlem av utdanningskomiteen på Stortinget - Axel Fjeldavli, rådgiver i Tankesmien Agenda og forfatter av et nytt Agenda-notat om politiske forskjeller i skolepolitikken

 • 8.mars: Kvinner og cash

  11/03/2021 Duration: 46min

  Alle vet at penger har ekstremt mye å si for hva slags liv og frihet du har. Hvorfor aksepterer vi da at kvinner har så mye mindre enn menn, mens politikerne ikke ser ut til å klare gjøre noe med det. Hvis vi fortsetter i dagens tempo, vil ikke kvinner og menn få lik lønn før tidligst i 2055. Og det retter ikke opp i at norske menn har langt større formuer enn kvinner. I snitt har hver norske mann over 18 år nesten 600 000 kroner mer i formue en norske kvinner. Kvinner får i dag 26 prosent mindre i pensjon enn menn. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det? Du møter: Shazia Majid, forfatter og kommentator i VG Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO Anne Skevik Grødem, Sosiolog og forsker ved institutt for samfunnsforskning Kaia Storvik, redaktør av Agenda Magasin

 • Perspektivmeldingen

  03/03/2021 Duration: 01h05min

  Lenge har vi hørt at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at utgiftene på statsbudsjettet øker, og snart overgår inntektene. Det er fordi befolkningen vil bestå av flere eldre som det vil koste mer å levere velferd til, samtidig som både skatteinntekter og oljeinntektene vil vokse saktere. Årets perspektivmelding viser et inndekningsbehov på 5 milliarder kroner per år fram mot 2060. Men det er bare hvis vi ikke gjør noe. Perspektivmeldingen peker på at vi må jobbe mer, skatte mer eller effektivisere offentlig sektor. Hvordan kan det være at et land som skal bli rikere, også må yte stadig mer for velferden vår? Hva er de riktige løsningen? Går vi dystrere tider i møte? Du møter: - Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO - Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO - Sigrun Aasland, nestleder i Tankesmien Agenda - Ordstyrer: Tiril Halvorsen, økonomikommentator Agenda Magasin.

 • Hvilken rolle har sosialdemokratiet mot 2030

  03/03/2021 Duration: 01h06min

  «Formålet med boka er ikke bare å vise bredden i arbeiderbevegelsen og kampene vi står i, men også å åpne organisasjonens debatter for et større publikum: Vi tar mål av oss til å være en folkebevegelse. Da må våre avveininger og dilemmaer også være tilgjengelig for folk. Dette er et bidrag til åpnere debatter om Arbeiderpartiets veivalg fremover» Det skriver redaktør Hadia Tajik i forordet til boka «Derfor er jeg sosialdemokrat». I boka har 23 sosialdemokrater fra hele landet delt sin historie om hvorfor de er nettopp det, og staker ut kursen videre for en bevegelse som er over 130 år gammel. I boka reflekteres det blant annet over økende ulikheter, hvordan vi skal inkludere flere folk utenfor arbeidslivet, at klimagassutspillene ikke går raskt nok ned og hva problemet er ved statsstøttet privatisering av velferdsstaten. De forsøker også besvare spørsmålet om hvilken rolle sosialdemokratiet har i 2020-årene. Felles for bidragene er ideen om at mer frihet oppnås gjennom sterkere fellesskap. Vi inviterer til s

 • Tillit i skolen Er den norske modellen under press

  02/03/2021 Duration: 59min

  Under koronakrisen har lærere gjort en ekstraordinær innsats for å gjøre skolehverdagen til tusenvis av elever så normal som mulig. Men ansatte i skolen forteller også om unødvendig detaljstyring, tidkrevende rapportering og liten innflytelse over egen arbeidshverdag. En samlet opposisjon ønsker mer tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor. Hvordan vil det kunne se ut for den norske skolen? For å diskutere dette kommer: – Thom Jambak, lærer og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet – Berit Hågensen, lærer og tillitsvalgt i Skolenes Landsforbund – Hilde Nagell, ordstyrer og rådgiver i Tankesmien Agenda

 • Har vi gettoer i Norge? Sylo Taraku i samtale med Øyvind Holen

  26/02/2021 Duration: 01h01min

  Hvordan er det å vokse opp og bo i bydeler som har dårlig omdømme? Hvordan møter vi de reelle problemene i drabantbyene, slik at vi unngår «svenske tilstander»? Møt forfatter av boken «Getto», Øyvind Holen, i samtale med rådgiver i Tankesmien Agenda, Sylo Taraku. Øyvind Holen (f. 1973) har skrevet flere bøker om drabantbyer, utenforskap og nærhistorie, som Hiphop-hoder, Groruddalen: En reiseskildring, Nye hiphophoder, samt tegneseriene Drabant vol. 1–3. Til daglig er han journalist i Dagens Næringsliv. Sylo Taraku (f. 1973) er rådgiver i Tankesmien Agenda og en mye brukt kommentator og foredragsholder om innvandring, populisme og nasjonalisme. Taraku har skrevet flere bøker, hans foreløpig siste bok «Frihetskampen i islam» utkom på forlaget Res Publica i 2019.

 • Tillitsreform på norsk – hva kan vi lære av Danmark?

  18/02/2021 Duration: 53min

  Danmark har mange års erfaring med å innføre mer tillitsbasert styring og ledelse. Hva kan Norge lære? Lytte mer til fagfolk, frigjøre tid og redusere unødvendig detaljstyring og byråkrati. En samlet opposisjon ønsker en tillitsreform i offentlig sektor. Men hva er tillitsreform og hvordan gjør vi det? Danmark har mange års erfaring med å innføre mer tillitsbasert styring og ledelse. Hva kan Norge lære? Dette spørsmålet stiller vi i et nytt notat fra Tankesmien Agenda, Tillitsreform på norsk. Innledning ved Tina Øllgaard Bentzen, lektor ved Roskilde universitet, og forfatter av boken «Tillidsbasert styring og ledelse i offentlige organisasjoner» (2018) Møteleder: Sigrun Aasland, nestleder i Tankesmien. Agenda. Panelsamtale med Hilde Nagell (rådgiver i Tankesmien Agenda) og Tina Øllgaard Bentzen.

 • Boklansering: Ulikhet på norsk

  16/02/2021 Duration: 46min

  Ulikhetene øker både i Norge og i de fleste andre land. Det gjelder både ulikhet i formue og inntekt. Ulikhet kan skade tilliten, selve limet i samfunnet. Store forskjeller kan også redusere vekst og føre til maktkonsentrasjon. Dessuten vil et samfunn med store forskjeller stå i veien for et mål om like muligheter. Det er blitt et sentralt tema i samfunnsdebatten og i dag løfter selv organisasjoner som OECD, IMF og Verdensbanken problemstillingen fram som en av de viktigste å løse i tida som kommer. I sin nye bok «Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser» drøfter og analyserer professor Sigmund Grønmo og en rekke andre forskere ulikhetsspørsmålet i en norsk kontekst. Boka bygger på nyere sosiologisk forskning, og forfatterne presenterer mange ulike perspektiver med særlig vekt på utviklingen av økonomisk, sosial og kulturell ulikhet i Norge. Spørsmålene som drøftes er blant annet: • Hvordan er utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen? • Hva innebærer fattigdom og hva kjennetegner elitene i samfu

page 1 from 7