Informações:

Synopsis

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.