Makinig Tayo Ng Mga Pamamaraan Ng Pagiingat Sa Oras Ng Kalamidad!

Informações:

Synopsis

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.

Episodes