Awr Kannada / / Kannaa

ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆ

Informações:

Synopsis

ಪೇತ್ರನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.