Awr Kannada / / Kannaa

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

Informações:

Synopsis

ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು.